Kysymykset

Vaalikone Taipalsaari

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 11

1. Kunnan pitää sitoutua valokuituhankkeen loppuun viemiseen ripeästi.

2. Kunnan on rakennettava uusi koulu Saimaanharjun yhtenäiskoulun ala-asteen tilalle.

3. Taipalsaaren pitää aloittaa kuntaliitosneuvottelut Lappeenrannan kanssa.

4. Kunnan on suhtauduttava pääsääntöisesti myönteisesti hakemuksiin muuttaa vapaa-ajan asunto vakituiseksi asunnoksi.

5. Vanha kunnantalo on korjattava nuoriso- ja harrastustilaksi ja/tai kuntalaisten kokoontumispaikaksi.

6. Koulujen ja päivähoidon tehokkuutta voi lisätä myös ryhmäkokoja suurentamalla.

7. Pappilanniemestä kirkonkylään vieväksi kevyen liikenteen sillaksi on valittava halvin vaihtoehto.

8. Kunnan on sitouduttava satsaamaan Kutilan kanavaan oma osuutensa.

9. Kunnan on lisättävä reilusti satsauksiaan elinkeinopolitiikkaan.

10. Kunnan on tehtävä kaikkensa Pien-Saimaan vaalimiseksi ja veden laadun kohentamiseksi.

11. Taipalsaarelle sopisi hyvin pormestarimalli.

3 Arvot

Vastattu 0 / 3

1. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

2. Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

3. Siviilipalvelus on epäisänmaallista.