Kysymykset

Vaalikone Sulkava

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 11

1. Miten kunnan pitäisi valmistautua saaristokunta-aseman menetykseen ja valtionosuuksiensa pienenemiseen yli miljoonalla eurolla, kun Vekaransalmen silta valmistuu vuoteen 2020 mennessä?

2. Maakunnan pitää huolehtia, että Sulkavan kunnan ja Attendon sopimuksen perusteella ostettavat sote-palvelut toteutuvat kokonaan Sulkavalla vuoteen 2026 saakka eikä sopimukseen sisältyviä palveluita käytetä maakunnan muiden kuntien asukkaiden hoitamiseen.

3. Kunnan pitää investoida yritysten toimitiloihin.

4. Sulkavan pitäisi tehdä alkavalla valtuustokaudella kuntaliitosselvitys jonkin toisen kunnan kanssa.

5. Sulkavan kunnan pitää tukea myös uuden kaava-alueen toisen kerrostalon rakentamista ostamalla talosta osakkeita, kuten se tuki ensimmäisen talon rakentamista.

6. Teknisten palvelujen siirtyminen Järvi-Saimaan palvelut Oy:lle on kohentanut kuntalaispalveluja, kuten kiinteistönhuoltoa sekä katu- ja latuverkostoa.

7. Kannatan suihkulähteen rakentamista järveen torialueen kunnostuksen yhteydessä.

8. Lukio on säilytettävä Sulkavalla ainakin seuraavan nelivuotiskauden ajan.

9. Lohilahden kouluyksikkö pitää säilyttää myös Vekaran sillan valmistuttua.

10. Sulkavan kunta on vuodenvaihteesta alkaen käyttänyt 50 prosenttia palveluohjaajan työpanoksesta auttaakseen työttömiä työpaikan etsimisessä. Jatkossa tätä työpanosta tulisi lisätä.

11. Kunnalla pitäisi olla keinoja vaikuttaa vanhustenhoitoon ja terveyspalveluihinsa myös sote-uudistuksen jälkeen.