Kysymykset

Vaalikone Savonlinna

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 13

1. Savonlinnan pitää alentaa veroprosenttiaan vuodelle 2018.

2. Olavinkadun remontin ensimmäisen osan valmistuttua on remontin suunnittelua ja toteutusta jatkettava Pitkällesillalle ja Kauppatorille valtuustokaudella 2017-2020.

3. Savonlinnassa on pidettävä kiinni siitä, että kyläkouluja ei lopeteta, jos niissä on vähintään 25 oppilasta.

4. Lukion Kerimäen toimipiste on säilytettävä, jos oppilasmäärä pysyy yli 35:n.

5. Aluejohtokuntien toiminta on päätetty lopettaa uuden valtuustokauden alkaessa. Mielestäni (valitse yksi):

6. Kaupungin pitää alentaa merkittävästi urheilu- ja harrasteseuroilta perittävää koulutilojen vuokraa.

7. Kaupungin pitää jatkossakin tukea lentoliikennettä.

8. Kaupungin pitää investoida yritysten toimitiloihin.

9. Savonlinnan kaupungilla pitää jatkossakin olla oma uimahalli, kaupungin omana toimintana.

10. Uskon Savonlinnan saavan riittävät kompensaatiot opettajankoulutuksen menettämisestä.

11. Jos korkeimman hallinto-oikeuden päätös sen sallii, Nälkälinnanmäkeä on kehitettävä matkailualueena ja vanha kirjastotalo voidaan purkaa uudisrakennusten tieltä.

12. Punkaharjun kirjaston säilyttäminen nykyisessä kiinteistössään on tai olisi ollut oikea ratkaisu.

13. Kaupungin pitäisi ottaa päävastuu matkailumarkkinoinnista.