Kysymykset

Vaalikone Savitaipale

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 8

1. Valokuituverkkohanke on vietävä ripeästi loppuun asti.

2. Etelä-Karjalaan riittää maakuntauudistuksen jälkeen korkeintaan kaksi kuntaa.

3. Eksote turvaisi jatkossakin parhaiten Savitaipaleen sosiaali- ja terveyspalvelut.

4. Liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittäminen jatkuu kunnan elinkeinopolitiikan tärkeimpänä hankkeena.

5. Heituinlahden kyläkoulusta voi luopua siinä vaiheessa, kun kaikki kunnan oppilaat mahtuvat Europaeuksen kouluun.

6. Kunnan pitää osallistua kevyen liikenteen raitin rahoittamiseen Marttilasta kirkonkylään, jotta raitti saadaan tehtyä.

7. Väestöään menettävä ja vanheneva Savitaipale joutuu tinkimään palvelujensa tasosta.

8. Koulujen ja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen on yksi varteenotettava keino tehostaa palveluja.

3 Arvot

Vastattu 0 / 3

1. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

2. Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

3. Siviilipalvelus on epäisänmaallista.