Kysymykset

Vaalikone Rantasalmi

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 12

1. Maakunnan pitää huolehtia, että Rantasalmen kunnan ja Terveystalon sopimuksen perusteella ostettavat sote-palvelut toteutuvat kokonaan Rantasalmella vuoden 2020 loppuun saakka eikä sopimukseen sisältyviä palveluita käytetä maakunnan muiden kuntien asukkaiden hoitamiseen.

2. Rantasalmen pitää jatkossakin torjua yritykset kultakaivoksen perustamiseksi kuntaan.

3. Rantasalmen pitäisi tehdä alkavalla valtuustokaudella kuntaliitosselvitys jonkin toisen kunnan kanssa.

4. Finntriathlon-kisa on jatkossakin tervetullut Joroinen—Rantasalmi-tielle vuosittain heinäkuussa.

5. Kunnan pitää investoida yritysten toimitiloihin

6. Kunnan pitää tukea yritysten investointeja esimerkiksi investoimalla tie- ja liikenneyhteyksiin.

7. Tuusmäen ja Hiltulan jääkentät sekä kylien hiihtoladut on jatkossakin säilytettävä.

8. Kinnulanmäen alueelle on kaavoitettava omakotialue yleiskaavan mukaisesti.

9. Kunnan pitää tutkia kaikkien omistamiensa kiinteistöjen sisäilma ja tarvittaessa remontoida ne.

10. Vaikka maakuntauudistus on tulossa, kunnan pitää tehdä sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöissään isojakin remontteja, jos siihen ilmenee tarvetta.

11. Kunnalla pitäisi olla keinoja vaikuttaa vanhustenhoitoon ja terveyspalveluihinsa myös sote-uudistuksen jälkeen.

12. Teknisten palvelujen siirtyminen Järvi-Saimaan palvelut Oy:lle on kohentanut kuntalaispalveluja, kuten kiinteistönhuoltoa sekä katu- ja latuverkostoa.