Kysymykset

Vaalikone Pyhtää

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 9

1. Kunnanjohtaja Olli Nuuttila on selviytynyt tehtävästään hyvin.

2. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Osmo Kallio on selviytynyt tehtävistään hyvin.

3. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Tjeder on selviytynyt tehtävistään hyvin.

4. Seuraavan valtuustokauden aikana Pyhtään on tavoiteltava (valitse yksi):

5. Etelä-Kymenlaakson kehitysyhtiö Cursor tulee lakkauttaa ja sen resurssit siirtää jäsenkuntien käyttöön.

6. Siltakylän moottoritieliittymän alueen kehittäminen ja markkinointi tulee palauttaa kunnan omiin käsiin.

7. Kunnan toimintojen yksityistäminen tulee lopettaa.

8. Kunnan tulee huolehtia tarvittaessa taloudellisella tuella asiointibussivuorojen järjestämisestä Kotkan kauppakeskuksiin.

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtäminen Attendo Medonen hoidettavaksi oli virhe.