Kysymykset

Vaalikone Parikkala

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 11

1. Kunnan on jatkossakin tehtävä työtä rajanylityspaikan kehittämisen ja kansainvälistymisen puolesta.

2. Kunnan on satsattava enemmän elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja jätettävä rajanylityspaikan lobbaaminen taka-alalle.

3. Parikkalan pitää tiivistää yhteistyötään naapurikuntien kanssa esimerkiksi rakennusvalvonnassa.

4. Parikkalan lukion pitäisi tiivistää yhteistyötään Rautjärven lukion kanssa.

5. Parikkalan pitäisi kaudella 2017–2020 tehdä päätös kuntaliitoksesta.

6. Parikkalassa pitäisi siirtyä pormestarimalliin, jossa kuntaa johtaisi päätoiminen luottamushenkilö.

7. Kirjasto-, uimahalli- ja liikuntatilapalvelut pitäisi keskittää Akonpohjasta ja Uukuniemeltä kuntakeskukseen Kirjolaan.

8. Kunnan pitää olla mukana investoimassa senioriasuntojen rakentamiseen.

9. Kunnalla pitäisi olla keinoja vaikuttaa terveyskeskuksensa säilymiseen myös sote-uudistuksen jälkeen.

10. Parikkalan lämpölaitos ja verkosto pitää (valitse yksi):

11. Kunnan pitää investoida yritysten toimitiloihin.