Usein kysytyt kysymykset

Vaalikone

Vastatessani kysymyksiin olen hylännyt joitakin ehdokkaita. Kuinka pääsen taas näkemään hylkäämieni ehdokkaiden tietoja ja vastauksia?
Klikkaamalla Tulokset-sivulla ”Näytä myös hylätyt ehdokkaat” -valintaa listalle tulevat näkyviin myös kaikki hylkäämäsi ehdokkaat.

Kuinka pääsen näkemään kaikki ehdokkaat?
Kun painat ”Näytä ehdokkaat” -nappia, ennen kuin olet vastannut vielä ainoaankaan kysymykseen, pääset näkemään kaikki ehdokkaat.

Milloin kysymysten yhteydessä näkyvä tuloslistan esikatselu alkaa päivittyä?
Ehdokaslista alkaa päivittyä, kun olet vastannut kolmeen kysymykseen jotenkin muuten kuin ”Ohita kysymys”.

Miten vaalikone laskee tuloksen?
Vaalikone vertaa ehdokkaan ja käyttäjän vastausta jokaisen kysymyksen kohdalla. Mitä lähempänä vastaukset ovat toisiaan, sitä enemmän kysymyskohtaisia pisteitä ehdokas saa. Lopuksi kaikkien kysymysten pisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan prosenttiarvoksi.

Miten laskenta toimii, jos vastaan ”Ohita kysymys” tai ”Tyhjä”?
Kysymykset, joihin käyttäjä vastaa ”Ohita kysymys” tai ”Tyhjä”, jätetään kokonaan pois tuloksen laskennasta. Tällöin tulos lasketaan siis vain niiden kysymysten pohjalta, joista sinulla on jokin mielipide eli olet vastannut jotakin muuta kuin ”Ohita kysymys” tai ”Tyhjä”.

Entä miten laskenta toimii, jos ehdokas on vastannut ”Ohita kysymys” tai ”Tyhjä”?
Jos sekä ehdokas että käyttäjä vastaavat kysymykseen ”Ohita kysymys” tai ”Tyhjä”, kysymys jätetään pois tuloksen laskennasta. Sen sijaan jos ehdokas on vastannut ”Ohita kysymys” tai ”Tyhjä”, mutta käyttäjällä on kysymykseen jokin mielipide, ehdokas saa tämän kysymyksen kohdalta sitä vähemmän pisteitä, mitä voimakkaampi mielipide käyttäjällä on.

Vastasin vain muutamaan kysymykseen, mutta tuloslistan ensimmäinen ehdokas sai silti 100%, miten tämä on mahdollista?
Kysymykseen vastaamatta jättäminen käsitellään samalla tavalla kuin ”Ohita kysymys” -vastaus, eli tulos lasketaan vain niiden kysymysten pohjalta, joihin olet vastannut. Kyseinen ehdokas oli siis vastannut täsmälleen samalla tavalla niihin muutamaan kysymykseen, joihin olit vastannut.

Sain tuloksiin ehdokkaita, jotka eivät olleet yhdessäkään kysymyksessä täsmälleen samaa mieltä kuin minä, mutta heidän sopivuutensa oli silti yli 0% - laskeeko kone väärin?
Ehdokkaat saavat pisteitä myös lähelle osuvista vastauksista. Jos esimerkiksi ehdokas on kysymyksestä täysin samaa mieltä, ja sinä olet jokseenkin samaa mieltä, ehdokas saa tästä pisteitä - joskin vähemmän kuin siinä tapauksessa, että olisitte molemmat vastanneet täysin samalla tavalla.

Miten puolueen vastaus on laskettu?
Puolueen vastaus on muodostettu laskennallisesti puolueen kaikkien ehdokkaiden vastauksista. Puolueen vastaus määräytyy sen perusteella, onko enemmistö ehdokkaista ollut kysymyksestä samaa vai eri mieltä. Kyseessä siis ei ole suoraan laskettu keskiarvo tai mediaani. Monivalintakysymyksissä puolueen vastaus näyttää ehdokkaiden eniten valitseman vastausvaihtoehdon.

Näkevätkö muut vaalikonevastaukseni, jos jaan tulokseni Facebookissa tai Twitterissä?
Kun käytät tulossivun ”Jaa tuloksesi” -toimintoa, jakoon tulee näkyviin saamasi sopivin ehdokas ja sopivin puolue. Jaettavan linkin kautta muut eivät pääse lukemaan vaalikonevastauksiasi.

Olen vaaleissa ehdokkaana, mutta en vielä vaalikoneessa. Kuinka pääsen mukaan?
Mikäli et ole ehtinyt rekisteröityä vaalikoneeseen, sinun on mahdollista vielä päästä mukaan. Ole yhteydessä puolueeseesi tunnuksen saamiseksi. Jos olet jonkin yhteislistan tai valitsijayhdistyksen ehdokas, täytä lomake ja ota yhteyttä.