Kysymykset

Vaalikone Miehikkälä

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 8

1. Kunnanjohtaja Arto Ylönen on selviytynyt tehtävästään hyvin.

2. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Heinonen on selviytynyt tehtävistään hyvin.

3. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo on selviytynyt tehtävistään hyvin.

4. Seuraavan valtuustokauden aikana Miehikkälän on tavoiteltava (valitse yksi):

5. Etelä-Kymenlaakson kehitysyhtiö Cursor tulee lakkauttaa ja sen resurssit siirtää jäsenkuntien käyttöön.

6. Miehikkälän kunnan viime vuosien isot investoinnit ovat oikeita ratkaisuja, joihin käytetty raha ei mene hukkaan.

7. Pienten koulujen lakkauttamiseen on oltava valmius oppilasmäärien laskiessa.

8. Miehikkälän on oltava valmis sijoittamaan lisää Salpalinja-museoon kunnan matkailullisen vetovoiman vahvistamiseksi.