Kysymykset

Vaalikone Luumäki

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 7

1. Itsenäisyydentien suunnitelmaa ja sitä tukevia hankkeita on vietävä ripeästi eteenpäin.

2. Kunnan päätöksenteossa on taattava moniarvoisuus päättäjäpaikkoja jaettaessa.

3. Miljoonasatsaukset valokuituverkkoon ovat turhia, koska haja-asutusalueella pärjätään myös tulevaisuudessa mobiiliverkkoyhteyksillä.

4. Koulujen ja päivähoidon tehokkuutta voi tarvittaessa lisätä ryhmäkokoja suurentamalla.

5. Elinkeinopolitiikassa tarvitaan nykyistä rohkeampia otteita esimerkiksi Jurvalan seudulla.

6. Uusia vuokra-asuntoja pitää rakentaa purettujen tilalle.

7. Etelä-Karjalaan riittää korkeintaan kaksi kuntaa.

3 Arvot

Vastattu 0 / 3

1. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

2. Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

3. Siviilipalvelus on epäisänmaallista.