Kysymykset

Vaalikone Lappeenranta

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 14

1. Kaukaan ja Pulpin koulut on peruskorjattava.

2. Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa on oltava oma kaupunginorkesteri.

3. Valtakatu on avattava autoliikenteelle myös Marian aukion kohdalta.

4. Terveyspalvelujen maksut on pidettävä maan keskitason alapuolella.

5. Keskustan arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on suojeltava.

6. Lappeenrantaan on saatava uusi jäähalli mahdollisimman pian.

7. Maakuntakirjasto pitää peruskorjata nykyisellä paikallaan.

8. Lentokentän kehittämisestä pitää saada vakuuttavaa näyttöä viimeistään ensi vuonna, muuten tuet lopetetaan.

9. Pormestarimallia on harkittava vakavasti Lappeenrannassa.

10. Etelä-Karjalaan tarvitaan korkeintaan kaksi kuntaa.

11. Koulujen ja päivähoidon tehokkuutta voi lisätä myös ryhmäkokoja suurentamalla.

12. Lähiliikuntapaikkoja pitää kehittää ja lisätä.

13. Rakentamattomat rannat on varattava virkistyskäyttöön.

14. Vanhusten kotihoitoon ja hoivaan tarvitaan nykyistä enemmän hoitohenkilökuntaa asiakasta kohti.

3 Arvot

Vastattu 0 / 3

1. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

2. Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

3. Siviilipalvelus on epäisänmaallista.