Paavo Tertsunen

Vaalikone Lappeenranta

Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Piraattien kuntavaaliohjelma korostaa päätöksenteon avoimuutta ja osallistavuutta. Haluan antaa yksittäisille kuntalaisille enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta kotiseutunsa asioista.
Työnantaja
yksityinen
Ammatti
TkK, ympäristötekniikan opiskelija
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
Harrastukset
Olen soittanut viulua kymmenen vuotta. Käyn talvisin hiihtämässä, kesällä juoksemassa ja kuntosalilla sekä töiden että treenin merkeissä.

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Miten rahoitat vaalikampanjasi?
Rahoitan kampanjani pääasiassa itse. Piraattinuoret osoittavat harkinnanvaraista tukea maksimissaan 150 euroa nuorta ehdokasta kohden, mitä aion myös hyödyntää vaalien aikaisissa kuluissa.
Käytän vaaleihin rahaa
Alle 500 euroa
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

1 Kaakko

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

Ehdokkaan kommentti

Ei, mutta talous on pidettävä tasapainossa järkevällä politiikalla. Riskisijoituksiin julkisen sektorin ei kuitenkaan pidä ryhtyä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

Ehdokkaan kommentti

Ylimääräisiä kulueriä on paljon. Palveluita voidaan kattaa rakenteellisilla säästöillä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

Ehdokkaan kommentti

Lappeenranta ei maksa kotihoidontuen kuntalisää tällä hetkellä. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää sen sijaan maksetaan. Kotihoidontuen kuntalisää maksamalla Lappeenrannasta voitaisiin rakentaa lapsiperheille näkökulmasta parempi kaupunki, mistä hyötyisivät kaikki osapuolet.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

Ehdokkaan kommentti

Työttömän vanhemman työnhaku on hänen työtänsä.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

Ehdokkaan kommentti

Kotimaisuuden ei tule olla ainoa kriteeri. Kouluruoassa pitää panostaa terveellisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Lähituotettu ruoka voi olla näitä molempia.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

Ehdokkaan kommentti

Optimitilanteessa valtuustoryhmä muodostaa konsensuksen päätöksentekoon liittyvistä asioista ja äänestää niistä yhtenä ryhmänä vaaliohjelmansa sisällön pohjalta. Käytännössähän kuvio ei kuitenkaan toimi ihan näin mutkattomasti, vaan asioista ollaan välillä myös eri mieltä. Tiukkaa puoluekuria en henkilökohtaisesti kannata.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

Ehdokkaan kommentti

Päätökset soteuudistuksesta on jo tehty, eikä niitä kuntatasolla voi enää perua. Tässä vaiheessa on järkevintä keskittyä toteuttamaan hanke parhaalla mahdollisella tavalla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

Ehdokkaan kommentti

Alhaisen hinnan ei tule olla ainoa kriteeri. Esimerkiksi palveluiden laatu ei saa heikentyä.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

Ehdokkaan kommentti

Strategisesti merkittävillä alueilla sijaitsevia maa-alueita ei tule myydä ulkomaalaisomistukseen.
Kunnan ei kuitenkaan tule pidättäytyä normaalien liiketilojen myynnistä venäläisille, jos vaihtoehtona on esimerkiksi tonttien pitäminen tyhjillään.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on velvollisuus ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Miksi Lappeenrannalla ei olisi?

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

Ehdokkaan kommentti

Todella epämääräinen kysymys. Lisää rahoitusta ei summan mutikassa tule suunnata yhtään minnekään. Kunnan ei tule tehdä riskisijoituksia vaan keskittyä peruspalveluiden tuottamiseen ja niiden turvaamiseen. Kunta voi kuitenkin vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn tarjoamalla hyviä liiketoimintaedellytyksiä ja parantamalla esimerkiksi opiskelumahdollisuuksia.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

Ehdokkaan kommentti

Valtuuston puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä 176e/kokous ja valtuuston jäsenille 115e/kokous (vuoden 2016 tieto). Minusta nämä palkkiot eivät ole kohtuuttomia, ja ne muodostavat melko pienen osan Lappeenrannan kaupungin noin 500 miljoonan euron vuosittaisista menoista. Minusta on lisäksi epätodennäköistä, että valtuutettujen työmäärät vähenisivät niin merkittävästi, että etuuksien leikkaamiselle olisi perusteita.
Kokouspalkkioiden nostamista ja kierrättämistä tulee jatkossa sen sijaan kontrolloida tarkemmalla kädellä. Kokouspalkkion nostaminen edellyttää luottamustoimen ansiokasta hoitamista. Velttoilua ei Lappeenrannassa tule katsoa hyvällä. Nykyisessä mallissa myös puolueet saavat provisio-osuuden jokaisesta nostetusta kokouspalkkiosta, mistä harva kuntalainen on ylipäätään tietoinen.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, miten maakunta- ja soteuudistus vaikuttavat kuntiin. Virkamiesten- ja naisten määrissä on taatusti kuitenkin supistamisen varaa, uudistusten jälkeen ehkä jopa enemmän kuin tällä hetkellä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Kuntani

1. Kaukaan ja Pulpin koulut on peruskorjattava.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulutuksen järjestäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Sen tulee tapahtua kunnollisissa tiloissa ja puitteissa.

2. Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa on oltava oma kaupunginorkesteri.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunginorkesteri on iso, koko ajan kasvava kuluerä. Välttämätöntä pakkoa orkesterin olemassaololle ei ole. En itse kannata kaupunginorkesterin lakkauttamista, mutta asiassa pitäisi mielestäni ottaa huomioon kaikkien kuntalaisten mielipide esimerkiksi kuntalaisäänestyksen avulla.

3. Valtakatu on avattava autoliikenteelle myös Marian aukion kohdalta.

Ehdokkaan kommentti

En näe mitään perusteita autoliikenteelle Valtakadulla. Keskustaa tulee kehittää muun kuin autoilun ehdoin.

4. Terveyspalvelujen maksut on pidettävä maan keskitason alapuolella.

Ehdokkaan kommentti

Siihen olisi ainakin hyvä pyrkiä. Soteuudistuksen vaikutuksia hintoihin on vielä tosin vaikea arvioida.

5. Keskustan arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on suojeltava.

Ehdokkaan kommentti

Henkilökohtaisesti olen kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten säilyttämisen kannalla. Näissä asioissa tulee lähtökohtaisesti huomioida kiinteistön omistajan ja kuntalaisten yleinen mielipide.

6. Lappeenrantaan on saatava uusi jäähalli mahdollisimman pian.

Ehdokkaan kommentti

Jäähalli on tällä hetkellä kuitenkin niin huonossa kunnossa, että sen kunnostus tai uusiminen on tarpeen jo pelkistä turvallisuussyistä.

7. Maakuntakirjasto pitää peruskorjata nykyisellä paikallaan.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston sijainnin muuttamiselle ei mielestäni ole hyviä perusteita.

8. Lentokentän kehittämisestä pitää saada vakuuttavaa näyttöä viimeistään ensi vuonna, muuten tuet lopetetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lentokenttää koskevassa päätöksenteossa on suhmuroitu niin mallikkaasti viime vuosina, että uusia riskisijoituksia sen suhteen ei pidä ottaa. Kentän ylläpitäminen tukirahalla ei ole järkevää tai kannattavaa.

9. Pormestarimallia on harkittava vakavasti Lappeenrannassa.

Ehdokkaan kommentti

Pormestarimalli voitaisiin ottaa harkintaan, siihen siirtyminen seuraavana valtuustokautena voi kuitenkin olla epätodennäköistä.

10. Etelä-Karjalaan tarvitaan korkeintaan kaksi kuntaa.

Ehdokkaan kommentti

Tällä tarkoitetaan ilmeisesti Lappeenrantaa ja Imatraa. Olen joka tapauksessa eri mieltä. Katsotaan ensin, mitä maakuntauudistus tuo tullessaan.

11. Koulujen ja päivähoidon tehokkuutta voi lisätä myös ryhmäkokoja suurentamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa ja päiväkodeissa tulisi panostaa kasvatuksen ja opetuksen laatuun, mikä toteutuu paremmin pienessä ryhmäkoossa.

12. Lähiliikuntapaikkoja pitää kehittää ja lisätä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä! Liikunta- ja uheilumahdollisuuksiin investoiminen maksaa itsensä kunnalle takaisin. Paikkoja tulee kehittää ennen, kuin ne rapistuvat liian huonoon kuntoon ja ovat käyttökelvottomia tai jopa vaarallisia.

13. Rakentamattomat rannat on varattava virkistyskäyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Osa rannoista pitää varata virkistyskäyttöön, mutta myös rakentamiselle pitää tarjota mahdollisuuksia.

14. Vanhusten kotihoitoon ja hoivaan tarvitaan nykyistä enemmän hoitohenkilökuntaa asiakasta kohti.

Ehdokkaan kommentti

Hoitohenkilökunnan tarve kasvaa tulevaisuudessa, minkä näkee jo ihan Suomen nykyisestä ikärakenteesta. Kiireettömän hoidon varmistamiseksi henkilökuntaa tarvitaan enemmän myös yksittäistä asiakasta kohden.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Arvot

1. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

Ehdokkaan kommentti

Valtio on kirkon pääasiallinen rahoittaja. Jos kirkko ei suostu vihkimään kaikkia pareja, sen rahahanoja olisi syytä tiukentaa. Siunauspakkoa sillä ei välttämättä tarvitse olla.

2. Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

Ehdokkaan kommentti

Valinnaisuutta olisi syytä lisätä. Itä-ja Kaakkois-Suomessa jossain tapauksissa voi olla järkevämpää opiskella venäjää kuin ruotsia.

3. Siviilipalvelus on epäisänmaallista.

Ehdokkaan kommentti

Vastakkainasettelu on epäisänmaallista.

Tulokset

EM_election results not available

Vaalikoneen etusivulle