Kysymykset

Vaalikone Kotka

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 11

1. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on selviytynyt tehtävästään hyvin.

2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Brask on selviytynyt tehtävistään hyvin.

3. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa on selviytynyt tehtävistään hyvin.

4. Seuraavan valtuustokauden aikana Kotkan on tavoiteltava (valitse yksi):

5. Etelä-Kymenlaakson kehitysyhtiö Cursor tulee lakkauttaa ja sen resurssit siirtää jäsenkuntien käyttöön.

6. Kotkan tulee valita johtoonsa pormestari, kun kaupunginjohtajan virka vapautuu.

7. Kotkassa tulee säilyttää kaksi suomenkielistä päivälukiota.

8. Suora tuki Kotkan kaupunginteatterille ja Kymenlaakson orkesterille tulee lopettaa sekä kilpailuttaa orkesteri- ja teatteritoiminta.

9. Pääsarjoissa pelaavien palloilujoukkueiden markkinointiraha tulee lopettaa ja siirtää junioriurheilun tukeen.

10. Vapaina säilyneet, kaupungin omistamat rannat tulee säästää yleiseen virkistyskäyttöön.

11. Kotkan Energian ja Haminan-Kotkan sataman hallitusten jäsenet tulee valita asiantuntemuksen perusteella ilman poliittisia mandaatteja.