Kysymykset

Vaalikone Kitee

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 6

1. Aluejohtokunnan avustusten loppuessa kaupungin pitää maksaa Kesälahden Sovintolan vuokralaisille vuokra-avustusta.

2. Kesälahden pitäjäneuvoston pitää saada virallisen edunvalvontaelimen rooli kaupungin organisaatiossa.

3. Valtuusto on päättänyt säilyttää Kesälahden yläkoulun kevääseen 2021 asti. Sen jälkeen koulu säilyy, jos oppilaita on vähintään 45. Alkavan valtuustokauden aikana pitää tehdä päätös koulun säilymiseen vaadittavan oppilasmäärän alentamisesta 35 oppilaaseen.

4. Kaupungin pitää tulevinakin vuosina tarjota koululaisille välipala.

5. Kaupungin pitää investoida yritysten toimitiloihin.

6. Kunnilla pitäisi olla keinoja vaikuttaa vanhustenhoitoon ja terveyspalveluihinsa myös sote-uudistuksen jälkeen.