Kysymykset

Vaalikone Hamina

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 9

1. Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen on selviytynyt tehtävästään hyvin.

2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokas on selviytynyt tehtävistään hyvin.

3. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Elina Inkeroinen on selviytynyt tehtävistään hyvin.

4. Seuraavan valtuustokauden aikana Haminan on tavoiteltava (valitse yksi):

5. Etelä-Kymenlaakson kehitysyhtiö Cursor tulee lakkauttaa ja sen resurssit siirtää jäsenkuntien käyttöön.

6. Haminan tulee tarjota kuntapaikkoja alle 18-vuotiaille ilman huoltajaan maahan saapuneille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

7. Haminan kaupungin on pidettävä kiinni päätöksestä, jonka mukaan pieni koulu suljetaan, kun sen oppilasmäärä on kolmena peräkkäisenä vuonna jäänyt alle 40 oppilaan.

8. Haminan kaupungin uuden brändin tunnuslause "Hamina-kohtaamisten kaupunki" on onnistunut ja kuvaa hyvin Haminaa.

9. Haminan valtuuston päätös siirtyä valiokuntamalliin, jossa vain valtuutetuilla ja varavaltuutetuilla on pääsy kunnan luottamushenkilöelimiin, kaventaa kunnallista demokratiaa.