Kysymykset

Vaalikone Enonkoski

1 Kaakko

Vastattu 0 / 13

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

2 Kuntani

Vastattu 0 / 8

1. Kunnan on otettava edunvalvontatavoitteekseen sillan rakentaminen Hanhivirtaan lossin tilalle.

2. Kunnan pitää edistää kaivoksen perustamista alueelleen, jos siihen tarjoutuu tilaisuus.

3. Enonkosken pitäisi tehdä alkavalla valtuustokaudella kuntaliitosselvitys jonkin toisen kunnan kanssa.

4. Kosken yli pitää tänä vuonna tai ensi vuonna rakentaa (valitse yksi):

5. Enonkosken pitää jatkossakin maksaa syntyneille enonkoskelaisille vauvoille vauvarahaa.

6. Soidinniemi kannattaa kaavoittaa matkailualueeksi.

7. Kunnalla pitäisi olla keinoja vaikuttaa vanhustenhoitoon ja terveyspalveluihinsa myös sote-uudistuksen jälkeen.

8. Kunnan pitää investoida yritysten toimitiloihin.